Kulüp

ÇEKMEKÖY SPOR KULÜBÜ

Amaç;

 1. Mücadeleci, aktif ve kazanmayı bilen bir nesil yetiştirmek  amacıyla ilçemizde ve çevremiz genelinde düzenlenecek spor ve rekreasyon faaliyetlerine her düzeydeki bireyin maksimum seviyede katılımını ve erişimini sağlayarak, toplumun yaşam kalitesinin geliştiği ve sosyal uyumun sağlandığı bir neslin inşaasına yardımcı olmak.
 • Sporun tanımıyla örtüşen fiziksel uygunluğu, zihinsel iyi-yaşamı, sosyal etkileşimi ve sürekli gelişimi sağlayacak, insanların eğlenecekleri fiziksel faaliyetin bütün formlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde amatör rekabetçi spor veya oyunlar halinde düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, uluslararası seviyesinde sporcu yetiştirmek.
 • Spor yoluyla, köklü değerlere sahip bir eğitimi çocuklarımıza düzenli bir şekilde vererek toplumsal gelişim ve barış için anlayış ve perspektiflerini geliştirmek.
 • Toplumsal gelişmenin önündeki engelleri kaldırarak sporla fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayarak, huzur ve barışın egemen olduğu bir neslin yetişmesine yardımcı olmak.
 • Evrensel değerleri temel alarak çocuklara verilecek olan alt yapı eğitimi, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi topluma ve çevreye duyarlı nitelikli bireyler yetiştirmek.

Stratejik Hedefler

 • Hayal edilebilir olması, geleceğin nasıl olacağını ortaya koyabilmesi.
 • Arzulanır olması, heyecan yaratması ve tüm paydaşların uzun dönemli beklentilerine hitap edebilmesi.
 • Ulaşılabilir, gerçekçi ve yapılabilir hedeflerden oluşması.
 • Karar almaya yön verecek netlik ve açıklıkta olması.
 • Esnek ve değişen koşullara adapte edilebilen niteliğe sahip olması.
 • İletişimi kolay ve açık olabilmesi.
 • Paydaşlarına değer yaratıyor olması.
 • Basit, sade, açık ve anlaşılabilir olması.
 • Akılda kalmayı kolaylaştırıcı benzetme ve örnekler içermesi.
 • Tekrar yolu ile hatırlatma yapılması, kalıcılığın sağlanması.
 • Liderlerin örnek rol model oluşturması.
 • Güven kaybına neden olmamak için tüm tutarsızlıkların ve tersliklerin açıklanması.
 • İletişimlerin çift yönlü olması ve geri bildirimlerin alınması.
 • Kulübümüzün ulaşmak istediği hedefler ile harekete geçirebileceği kaynaklar tutarlı olmalı.
 • Kulübün stratejisini belirleyen en önemli konulardan biri, kulüp tarafından yapılması ve yapılmaması gerekenlerin belirlenmesidir.
 • Stratejiden etkilenecek farklı tarafların tepkilerinin ve güçlerinin değerlendirilmesi ve bu tepkiler karşısında alınabilecek tedbirler için hazırlıklı olunması

BELİRLENEN HEDEFLERİN VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ

Belirlen Hedef: Öz kaynaklarımızdan A takım seviyesine sporcu çıkarmak ve orda kalıcı olmalarını sağlamak.

Sezon Değerlendirmesi:  Asıl hedefimiz olan kendi öz kaynaklarımızdan yetiştirip A takıma çıkarıp ve gelecekte takımın iskeletini oluşturarak hem ilçemiz gençlerini  Profosyonel takımlara kazandırmak  hem de kulübümüze ciddi ekonomik maliyeti olan transfer yapmanın önüne geçmek..

Antrenmanların Değerlendirmesi: Sezon başında yapmış olduğumuz antrenmanlar planlamasına yaklakşık {83affa03ec0862118fec8e930dfb2bb91dbff8311da693c377123ddc56364097}85 civarında uygunluk göstererek çalışmalarımızı tamamladık. Çevre, okul ve fiziki şartların elvermemesinden kaynaklı zorunlu değişiklikler yapılmıştır.